Nieregularna masa w obrębie sromu u kobiety po menopauzie

Matt Grossi, MD1
Rosalyn Elizabeth Maben-Feaster, MD2
Diana Curran, MD3
John O.L. DeLancey, MD4
Hope K. Haefner, MD5

1Clinical Lecturer and Generalist, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Alberta w Edmonton

2Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

3Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

4Professor of Gynecology, Pelvic Floor Research, Group Director, Fellowship in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of Michigan Medical School w Ann Arbor

5Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

  • Jak odróżniać zmiany przednowotworowe w obrębie sromu od zmian nowotworowych?
  • Zmiany w obrębie sromu – omówienie najczęstszych rozpoznań i typowych sposobów postępowania
  • Rak kolczystokomórkowy jako najczęstsze rozpoznanie w przypadku nowotworów złośliwych sromu

Wywiad

Siedemdziesięciosiedmioletnia kobieta zgłasza się do lekarza w celu oceny obszaru podrażnienia w obrębie sromu (ryc. 1). W wieku nastoletnim rozpoznano u niej liszaj twardzinowy sromu. Pacjentka tylko częściowo przestrzegała zaleceń dotyczących miejscowego stosowania kortykosteroidów.

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?

A. Zróżnicowana neoplazja śródnabłonkowa w obrębie sromu

B. Rak kolczystokomórkowy

C. Rak brodawkujący

D. Choroba Pageta

E. Czerniak

W ramach dalszego postępowania zaleca się:

A. Szerokie miejscowe wycięcie zmiany z marginesem co najmniej 1 cm

B. Skierowanie pacjentki do ginekologa onkologa

C. Wykonanie rezonansu magnetycznego miednicy

D. Wykonanie biopsji sromu

Rozpoznanie

B. Rak kolczystokomórkowy

Plan postępowania

D. Biopsja sromu

Rak kolczystokomórkowy sromu

Każda pacjentka, u której rozpoznano nowotwór, powinna zostać skierowana do ginekologa onkologa. W celu przyspieszenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego początkowa biopsja zmiany może zostać jednak wykonana przez ginekologa-położnika. Pod...

Zmiany przednowotworowe w obrębie sromu

Terminologia, za pomocą której opisuje się zmiany przednowotworowe w obrębie sromu, zmieniała się kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Najnowsza i najpowszechniej stosowana została ustalona w 2015 roku przez International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD). W tym systemie klasyfikacyjnym wyróżnia się takie kategorie, jak:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany przednowotworowe w obrębie sromu

Terminologia, za pomocą której opisuje się zmiany przednowotworowe w obrębie sromu, zmieniała się kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Najnowsza i [...]

Inne rzadsze choroby sromu

Choroba Pageta w obrębie sromu (ryc. 3) jest wieloogniskowym procesem chorobowym, który odpowiada za około 1% wszystkich nowotworów złośliwych sromu, najczęściej [...]

Rak brodawkujący

Rak brodawkujący sromu (ryc. 4), często mylony makroskopowo z kłykcinami, to rzadki nowotwór złośliwy sromu (mniej niż 1% przypadków). Może przybierać [...]

Czerniak

Czerniak sromu (ryc. 5) stanowi w przybliżeniu 10% wszystkich zmian pigmentowych w obrębie sromu5. Zapadalność jest największa u białych kobiet po [...]

Przerzuty do sromu

Przerzuty do sromu z guzów pierwotnych umiejscowionych gdzie indziej w organizmie są rzadkie i odpowiadają za mniej więcej 3-5% wszystkich nowotworów [...]

Do góry