Przewlekłe zmiany w obrębie sromu u 34-letniej kobiety

Rosalyn Maben-Feaster, MD1
John O.L. DeLancey, MD2
Hope K. Haefner, MD3

1Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

2Norman F. Miller Professor of Gynecology, Director, Pelvic Floor Research, Fellowship in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of Michigan Medical School w Ann Arbor

3Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

 • Omówienie przebiegu klinicznego i metod leczenia ropni mnogich w zależności od przebiegu choroby w stadiach 1-3 według skali Hurleya
 • Ropnie mnogie a trądzik pospolity i zapalenie mieszków włosowych – kryteria rozpoznania i diagnostyka różnicowa wymienionych chorób skóry

Opis przypadku

Trzydziestoczteroletnia wieloródka (CIII, PII) została skierowana do przychodni w celu oceny przewlekłych zmian w obrębie sromu z okresową bolesnością i wyciekiem ropnej wydzieliny mimo stosowania antybiotyków (ryc. 1).

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?

 1. Trądzik pospolity
 2. Zapalenie mieszków włosowych
 3. Ropnie mnogie

Leczenie tego stanu obejmuje:

 1. Środki ogólne (unikanie czynników podrażniających srom oraz noszenia ciasnego ubrania, redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu)
 2. Ogólnoustrojowe stosowanie antybiotyków – 100 mg doksycykliny podawanej doustnie 2 razy dziennie przez 12 tygodni
 3. Stosowanie antykoncepcji hormonalnej (Yasmin)
 4. Chirurgiczne otwarcie zmian poprzez wycięcie ich wierzchniej/przedniej ściany (deroofing)
 5. Wszystkie wyżej wymienione działania

Rozpoznanie

C. Ropnie mnogie

Leczenie

E. Wszystkie wyżej wymienione działania

Omówienie

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u opisywanej pacjentki są ropnie mnogie (hidradenitis suppurativa) w stadium 2 według skali Hurleya. W leczeniu tego stanu można stosować wszystkie wymienione metody. Ropnie mnogie to przewlekła zapalna choroba skóry obejmująca obszary występowania gruczołów apokrynowych1,2. Zmiany występujące w jej przebiegu mogą przypominać inne stany, takie jak: trądzik, czyrak gromadny (karbunkuł) lub choroba Leśniowskiego-Crohna, ale ich umiejscowienie jest inne.

Ropnie mnogie należy podejrzewać, jeżeli spełnione są wszystkie następujące kryteria:

 1. Zmiany mają charakter guzków, ropni, tuneli lub blizn
 2. Zmiany są umiejscowione w dołach pachowych, fałdach skóry pod sutkami, w pachwinach, okolicy narządów płciowych lub okolicy okołoodbytowej
 3. Zmiany ulegają progresji (2 nawroty w ciągu 6 miesięcy lub przewlekłe zmiany utrzymujące się przez ≥3 miesiące)1,3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trądzik pospolity

Trądzik pospolity to przewlekła zapalna choroba skóry dotycząca jednostek mieszkowo-łojowych, którą zwykle obserwuje się u nastolatków i młodych osób dorosłych12,13. Objawy [...]

Zapalenie mieszków włosowych

Zapalenie mieszków włosowych (folliculitis) to częsta bakteryjna choroba skóry16. Zakażenie może występować na dowolnym obszarze skóry owłosionej15. Rozwojowi tych zmian mogą [...]

Do góry