Indukcja porodu a ryzyko urodzenia martwego

Judith M. Orvos, ELS

Konsultant redakcyjny czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2020;65(1):10

  • Omówienie wyników badania SWEPIS, w którym oceniano, czy wywołanie porodu w 41 tygodniu ciąży poprawia wyniki okołoporodowe i macierzyńskie u ciężarnych z grupy małego ryzyka w porównaniu z postępowaniem wyczekującym i indukcją porodu w 42 tygodniu
  • Wpływ uzyskanych wyników na postępowanie z pierwiastkami

Z ogólnokrajowego, przeprowadzonego w Szwecji badania SWEdish Post-term Induction Study (SWEPIS) wynika, że wywoływanie porodu po 41 tygodniach ciąży może być jedną z niewielu interwencji, które zmniejszają częstość urodzeń martwych. Autorzy stwierdzili, że uzyskane przez nich wyniki mogą być szczególnie ważne w postępowaniu u pierwiastek. Jednocześnie wzywają do ostrożności w interpretacji tych danych.

Wyniki badania SWEPIS opublikowano w czasopiśmie „British Medical Journal”. SWEPIS to wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne, które przeprowadzono w 14 szpitalach w Szwecji w latach 2016-2018. Miało na celu wykazanie wyższości le...

Do góry