Przydatność biomarkerów w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia1,2
lek. Katarzyna Bojanowska1

1Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Poradnia Patofizjologii Szyjki Macicy, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Bojanowska

Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii,

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

e-mail: bojanowska.katarzyna@wp.pl

  • Przegląd metod diagnostycznych wykorzystywanych w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
  • Immunocytochemiczna identyfikacja biomarkerów – na czym polega ta metoda i jakie zajmuje miejsce w badaniach przesiewowych?
  • Praktyczne zastosowanie metody immunocytochemicznego wykrywania biomarkerów p16/Ki67 jako testu doprecyzowującego wskazania do kolposkopii – opis przypadku

Spośród dostępnych metod wykrywania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy test immunocytochemiczny identyfikujący p16 i Ki67 pełni istotną funkcję jako narzędzie doprecyzowujące wskazania do pogłębionej diagnostyki – kolposkopii. W przypadku niejednoznacznych wyników badań przesiewowych zastosowanie testu identyfikacji biomarkerów p16 i Ki67 pozwala wyeliminować wyniki fałszywie dodatnie, co zwiększa efektywność prowadzonego skriningu. Dzięki temu wzrasta wykrywalność rzeczywistych stanów przednowotworowych przy redukcji kosztochłonności diagnostyki.

Cytodiagnostyka a diagnostyka molekularna

Historia cytologicznych badań przesiewowych w kierunku stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy liczy blisko 100 lat. Przez ten czas dzięki zastosowaniu cytodiagnostyki w skriningu populacyjnym osiągnięto spektakularny sukces w zmniejszaniu zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w krajach konsekwentnie zainteresowanych aktywną profilaktyką onkologiczną. Upowszechnienie cytodiagnostyki pozwoliło na ocenę wartości diagnostycznej tej metody pod kątem narzędzia skriningowego. Podstawowym ograniczeniem cytodiagnostyki jest jej niedostateczna czułość (55,4%) przy satysfakcjonującej swoistości (96,8%)1. W związku z tym obserwuje się na świecie tendencję do stopniowego odchodzenia od diagnostyki cytologicznej na rzecz nowszych metod.

Współcześnie eksperci podzielają opinię o wyższości diagnostyki molekularnej nad cytodiagnostyką i uznają ją za narzędzie pierwszego rzutu w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (SIL – squamous intraepithelial lesion). Należy jednak ...

Obecnie trwa intensywny rozwój nowych metod diagnostycznych umożliwiających obniżenie odsetka wyników fałszywie dodatnich badania pierwszorzutowego. W nowoczesnym modelu skriningu jako narzędzie pierwszego rzutu postuluje się testy molekularne identyfikujące co najmniej 14 typów HPV HR, rzadziej cytodiagnostykę. Innowacja algorytmu diagnostycznego polega na wprowadzeniu dodatkowego filtru pozwalającego zidentyfikować i wykluczyć z dalszej diagnostyki wyniki fałszywie dodatnie. Takim filtrem jest metoda dual staining, czyli podwójne barwienie immunocytochemiczne na obecność p16 i Ki67. Inną metodą, o takim samym zastosowaniu jak dual staining, jest technika metylacyjna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cytodiagnostyka a diagnostyka molekularna

Historia cytologicznych badań przesiewowych w kierunku stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy liczy blisko 100 lat. Przez ten czas dzięki zastosowaniu [...]

Dual staining

Badanie dwubarwne polega na immunocytochemicznej identyfikacji dwóch biomarkerów, których pojawienie się w komórce nabłonka wielowarstwowego płaskiego związane jest bezpośrednio i pośrednio [...]

Aplikacja kliniczna immunocytochemicznej identyfikacji biomarkerów

Badanie dwubarwne na obecność p16 i Ki67 jest uznawane za test doprecyzowujący wskazania do kolposkopii. Poprawną aplikacją kliniczną testu jest cytologiczne [...]

Praktyczne wykorzystanie badania dwubarwnego na obecność p16 i Ki67

Pacjentka, lat 25, po dwóch porodach fizjologicznych, zgłosiła się w marcu 2015 roku do Poradni Patofizjologii Szyjki Macicy (PPSM) w Ginekologiczno-Położniczym [...]

Do góry