Przypadki laparoskopowe

Resekcja przerośniętego endometrium z użyciem histeroskopowego morcelatora wewnątrzmacicznego

dr n. med. Jacek Doniec1
lek. Kamil Sobociński2

1Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

2Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

Small doniec jacek opt

dr n. med. Jacek Doniec

Small soboci%c5%84ski kamil opt

lek. Kamil Sobociński

 • Histeroskopia w ginekologii – wskazania
 • Zalety systemów histeroskopowej wewnątrzmacicznej morcelacji (tzw. shaverów) i ich zastosowanie w minimalnie inwazyjnych procedurach ginekologicznych
 • Opis zabiegu mechanicznej resekcji warstwy czynnościowej endometrium za pomocą shavera u pacjentki planującej rozród


Kobieta w wieku 37 lat została skierowana na zabieg histeroskopii z powodu obfitych krwawień miesiączkowych oraz nieprawidłowego obrazu endometrium w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym (USG TV – transvaginal sonography). Pacjentka nigdy nie była w ciąży, choć od 3 lat stara się w nią zajść. Jej współczynnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosi 31 kg/m2. Kobieta miesiączkuje regularnie, mniej więcej co 30 dni. Jest przewlekle leczona z powodu niedoczynności tarczycy. Pacjentka nigdy wcześniej nie była operowana. Przeprowadzono u niej 2 zabiegi inseminacji wewnątrzmacicznej, bez powodzenia. W USG TV wykonanym w różnych fazach cyklu uwidoczniono: szerokie endometrium o niejednorodnej echogeniczności, z podejrzeniem polipa endometrialnego lub kilku polipów. W chwili przyjęcia na zabieg kobieta była w 12 dniu cyklu. W USG TV stwierdzono: endometrium szerokości 11 mm, niejednorodne echogenicznie, miometrium jednorodne, przydatki obustronnie bez zmian, w prawym jajniku pęcherzyk dominujący 14 mm.

Pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu histeroskopii z wykorzystaniem morcelatora wewnątrzmacicznego (shavera).

Opis zabiegu

Small 1 opt

Rycina 1. Shaver wprowadzany drogą waginoskopii umożliwia ocenę kanału szyjki

Small 2 opt

Rycina 2. W jamie macicy widoczne przerośnięte, polipowato uformowane endometrium

Small 3 opt

Rycina 3. Okolica ujścia lewego jajowodu trudna do oceny ze względu na przerośnięte endometrium

Small 4 opt

Rycina 4. Ścinanie całej grubości endometrium na ścianie tylnej jamy macicy

Small 5 opt

Rycina 5. Endometrium polipowato przerośnięte w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki

Small 6 opt

Rycina 6. Ścinane endometrium przedniej ściany jamy macicy. Widoczna warstwa przypodstawna endometrium

Small 7 opt

Rycina 7. Obraz jamy macicy po wycięciu shaverem przerośniętego endometrium

W sterylizacji zabiegowej wprowadzono histeroskop do kanału szyjki (ryc. 1), a następnie do jamy macicy. Uwidoczniono szerokie, polipowato przerośnięte endometrium w całej jamie macicy (ryc. 2). Okolice ujść jajowodów trudne do oceny (ryc. 3). Ze względu na obraz endometrium i wyrażaną przez pacjentkę chęć zajścia w ciążę zdecydowano się na zabieg diagnostyczno-leczniczy – mechaniczną resekcję warstwy czynnościowej endometrium za pomocą morcelatora wewnątrzmacicznego (shavera). Po wprowadzeniu przez kanał roboczy histeroskopu (shavera) końcówki morcelującej kolejno ścinano przerośnięte endometrium w jamie macicy na ścianach przedniej, tylnej, bocznych oraz w rogach macicy (ryc. 4-6). Po zakończeniu mechanicznej resekcji endometrium uwidoczniono gładką jamę macicy z usuniętą warstwą czynnościową endometrium (ryc. 7). Ścięte endometrium przesłano do badania histopatologicznego.

Omówienie

Wydane w 2019 roku rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące zastosowania histeroskopii w ginekologii ugruntowały pozycję tej procedury w nowoczesnej ginekologii małoinwazyjnej1. W dokumencie tym określono jednoznacznie 14 wskazań do zabiegu, z czego aż 10 wiąże się z potencjalną koniecznością usunięcia zmiany z jamy macicy. Są to:

 • podejrzenie rozrostów i innych patologii endometrium (polipy endometrialne, diagnostyka rozrostów i raka endometrium)
 • weryfikacja rozpoznań histopatologicznych
 • podejrzenie mięśniaków podśluzówkowych lub mięśniaków śródściennych modelujących jamę macicy
 • podejrzenie wady rozwojowej macicy
 • podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych
 • weryfikacja nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach obrazowych macicy
 • repozycjonowanie i/lub wyjęcie wkładki wewnątrzmacicznej bądź innych ciał obcych z jamy macicy
 • podejrzenie resztek po porodzie lub poronieniu
 • podejrzenie zmian w obrębie kanału szyjki macicy
 • ablacja/resekcja endometrium.
Small 8 opt

Rycina 8. Widoczne zasysające właściwości shavera na przykładzie wycinania polipa kanału szyjki

Small 9 opt

Rycina 9. Resekcja shaverem mięśniaka podśluzówkowego. Widoczna tubularna budowa elementu ścinającego shavera

Do góry