Leczenie bolesnego miesiączkowania

dr n. med. Anna Fuchs1
mgr Paulina Błażkiewicz2
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop1
prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Michalska3,4
prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak3,4

1Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Katedra Położnictwa, Wydział Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

4Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anna Fuchs

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice

e-mail: afuchs999@gmail.com

  • Etiologia oraz symptomatologia pierwotnego i wtórnego bolesnego miesiączkowania
  • Dokładny wywiad podstawą rozpoznania dysmenorrhea
  • Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, preparatów hormonalnych i metod alternatywnych w leczeniu pierwotnego bolesnego miesiączkowania


Dysmenorrhea, definiowana jako bolesne skurcze występujące podczas miesiączki, jest najczęstszym problemem ginekologicznym dotykającym kobiety w różnym wieku. Częstość występowania bolesnego miesiączkowania waha się w zależności od przyjętego źródła od 45% do nawet 95%. Dysmenorrhea wpływa negatywnie na jakość życia pacjentek, skutkuje ograniczeniem codziennej aktywności1,2, a jej nasilenie jest bardzo indywidualne.

W tabeli 1 zebrano czynniki ryzyka rozwoju bolesnego miesiączkowania. Do czynników ochronnych zalicza się: regularne ćwiczenia fizyczne, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz ciążę i poród w młodym wieku.

Ze względu na etiologię objawów bolesne miesiączkowanie dzieli się na: pierwotne (samoistne) i wtórne (nabyte). Dysmenorrhea pierwotna jest definiowana jako ból miednicy mniejszej występujący w czasie miesiączki, bez żadnej patologii w obrębie miednicy i dotyczy aż 90% wszystkich przypadków. Z kolei dysmenorrhea wtórna współistnieje z obecną patologią miednicy mniejszej, a jej częstość występowania wynosi 10%.

Diagnostyka

Ocena bólu miesiączkowego musi obejmować pełny wywiad, który powinien dotyczyć: rodzinnego występowania bolesnych miesiączek, wieku menarche, rodności, długości cykli miesiączkowych, obfitości krwawień, współistnienia chorób ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny parametrów bólu, takich jak: czas występowania w odniesieniu do krwawienia, nasilenie, umiejscowienie oraz powiązanie z defekacją czy mikcją. W przypadku kobiety aktywnej seksualnie konieczne jest uwzględnienie wyczerpującego wywiadu seksualnego. Wywiad rodzinny powinien obejmować w szczególności występowanie dysmenorrhea, endometriozy czy nowotworów. Ważne w procesie diagnostycznym jest również badanie przedmiotowe. Niezwykle istotne jest, aby wykluczyć wszelkie możliwe patologiczne przyczyny bólu towarzyszącego miesiączce. Podstawowe badania laboratoryjne powinny obejmować: morfologię krwi z rozmazem, białko C-reaktywne, badanie moczu z posiewem, stężenie wolnej podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (βhCG – human chorionic gonadotropin), badanie mikrobiologiczne (posiewy tlenowe, mykologię oraz badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia). Następnie zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego miednicy mniejszej oraz nerek, a w wybranych przypadkach także tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, dzięki którym możemy zdiagnozować wystąpienie anomalii narządu rodnego lub zmian w przydatkach. Koniecznie trzeba także zadać pacjentce pytanie o rodzaj i skuteczność dotychczas stosowanego leczenia. Diagnostykę należy rozszerzyć o laparoskopię diagnostyczną w sytuacji, gdy bolesne miesiączkowanie nie ustępuje mimo zaproponowanego leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pierwotne bolesne miesiączkowanie

Dysmenorrhea pierwotna pojawia się na ogół w ciągu 1-3 lat po menarche, u 14-15-letnich dziewcząt. Ból okolicy nadłonowej rozpoczyna się zazwyczaj [...]

Wtórne bolesne miesiączkowanie

Wtórne bolesne miesiączkowanie jest związane z występowaniem zmian patologicznych w obrębie miednicy mniejszej. Do najczęstszych schorzeń ginekologicznych powodujących wtórne bolesne miesiączkowanie [...]

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS – premenstrual syndrome) to pojawiające się cyklicznie zaburzenia somatyczne lub psychopatologiczne związane z istnieniem ciałka żółtego oraz [...]

Do góry