Ciąża wysokiego ryzyka – czy i kiedy szczepić ciężarną przeciwko grypie i krztuścowi

lek. Olga Olszak
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź

e-mail: jkalinka@jkalinka.pl

  • Czy szczepienie kobiety w ciąży przeciwko grypie i krztuścowi jest konieczne? Skutki zakażenia dla matki i dziecka
  • Jak szczepienia przeciwko tym chorobom wpływają na przebieg ciąży i rozwijający się płód? O bezpieczeństwie szczepionek
  • Szczepienia ochronne w czasie ciąży – stan obecny i wyzwania na przyszłość

Krztusiec – nadal niebezpieczny dla noworodka

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną dróg oddechowych wywołaną przez Gram(–), tlenową pałeczkę Bordetella pertussis1. Rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni. Pałeczki krztuśca wytwarzają toksynę odpowiedzialną za martwicę komórek nabłonka dróg oddechowych, wskutek czego zaburzona zostaje produkcja śluzu oraz nasileniu ulega odruch kaszlowy2. Tak zwany klasyczny przebieg krztuśca obejmuje trzy fazy: nieżytową, kaszlu napadowego oraz zdrowienia. W pierwszych tygodniach choroby objawy przypominają przeziębienie. Później można zaobserwować napady gwałtownego, długotrwałego kaszlu. Faza ta może trwać nawet wiele tygodni. Następnie napady kaszlu występują coraz rzadziej i stopniowo dochodzi do wyzdrowienia. Najciężej krztusiec przechodzą niemowlęta oraz małe dzieci. To u nich najczęściej występują powikłania, m.in.: wtórne infekcje bakteryjne (głównie zapalenia płuc), powikłania ze strony układu nerwowego (napady padaczkowe, niedowłady, afazje, ślepota, ataksja, śpiączka), wymioty prowadzące do zasadowicy metabolicznej, a także związane ze wzrostem ciśnienia śródbrzusznego powstawanie przepuklin pępkowych i pachwinowych1. U pacjentów dorosłych objawem krztuśca może być wyłącznie kaszel.

Według informacji publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny (dziś: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy [NIZP PZH – PIB]) w latach 80. XX wieku liczba zachorowań na krztusiec w Polsce nie przekraczała 500 przypadków w roku. W drugiej połowie lat 90. odnotowano stopniowy wzrost liczby chorych, ze szczytem w 2016 roku, gdy zarejestrowano 6856 przypadków3. Analogiczne tendencje dostrzegalne były w innych krajach o wysokim stopniu wyszczepienia, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii4-6. Szczególnie zauważalny jest przyrost zachorowań wśród osób w wieku 15 lat i starszych, co związane jest prawdopodobnie z wygaszaniem odporności poszczepiennej po 5-10 latach od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki. Po przechorowaniu naturalna odporność utrzymuje się zwykle 10-15 lat3.

Zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw krztuścowi rozpoczyna się dawkami podstawowymi w 2, 3-4, 5-6, a także w 16-18 miesiącu życia. Dawki przypominające podaje się w 6 i 14 roku życia7. Według obserwacji u prawie 90%...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy ciężarna powinna obawiać się wirusa grypy?

Grypa jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae13. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową. Wirusy po dotarciu do dróg [...]

Szczepionki przeciw grypie oraz wpływ szczepienia na przebieg ciąży i ryzyko dla płodu

Od wielu lat próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy szczepienia przeciw grypie i krztuścowi można bezpiecznie wykonywać u ciężarnych. Ze względu na [...]

Szczepienia i szczepionki przeciw krztuścowi – jak najskuteczniej i zarazem bezpiecznie chronić noworodka?

Najbardziej narażone na powikłany przebieg infekcji krztuśca są niemowlęta w pierwszym półroczu życia, dlatego analizowano, jaki sposób ochrony tej grupy dzieci [...]

Szczepienia ciężarnych obecnie oraz w przyszłości

Mimo zaleceń wprowadzonych w wielu krajach, w tym w Polsce, poziom wyszczepienia ciężarnych przeciw grypie oraz krztuścowi nadal pozostaje na bardzo [...]
Do góry