Kwalifikacja pacjentek do założenia szwu okrężnego szyjki macicy

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP

II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP

II Klinika Położnictwa i Ginekologii,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail: katarzyna.kosinska-kaczynska@cmkp.edu.pl

  • Etiologia i rozpoznanie kliniczne niewydolności cieśniowo-szyjkowej
  • Skuteczność szwu okrężnego w leczeniu niewydolności szyjki macicy
  • Wskazania i przeciwwskazania do zakładania szwów okrężnych na szyjkę macicy


Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, nazywana także niewydolnością szyjki macicy, to sytuacja kliniczna, w której dochodzi do bezbolesnego rozwierania się szyjki macicy w drugim lub wczesnym trzecim trymestrze ciąży. Skracanie i rozwieranie się szyjki pomimo braku czynności skurczowej prowadzi do wpuklania się pęcherza płodowego do kanału szyjki, a następnie do pochwy, co skutkuje przedwczesnym pęknięciem błon płodowych i poronieniem lub porodem przedwczesnym. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa występuje u mniej niż 1% populacji. Według danych duńskich diagnozuje się ją u 4,6 na 1000 kobiet1. Z kolei u pacjentek z nawracającymi poronieniami w drugim trymestrze niewydolność cieśniowo-szyjkowa odpowiada za 8% tych strat ciąż2.

Czynniki ryzyka niewydolności cieśniowo-szyjkowej

Czynniki ryzyka występowania niewydolności szyjki dzieli się na możliwe do zidentyfikowania na podstawie wywiadu oraz na takie, które pojawiają się dopiero w trakcie trwania ciąży.

W wywiadzie należy zwrócić uwagę na powtarzające się straty ciąż w drugim i wczesnym trzecim trymestrze wskutek rozwierania się szyjki macicy lub na odpłynięcie płynu owodniowego przed 32 tygodniem ciąży. Istotne znaczenie może mieć również uraz mechaniczny szyjki w wyniku rozszerzania jej kanału, konizacji, trachelektomii lub pęknięć okołoporodowych. Wady rozwojowe macicy i/lub szyjki także mogą predysponować do wystąpienia niewydolności cieśniowo-szyjkowej. Ponad 85% suchej masy szyjki stanowi kolagen, a nieprawidłowości jego budowy czy funkcji mogą odpowiadać za jej niewydolność, jak w przypadku zespołu Ehlersa-Danlosa. Wykazano również, że współwystępowanie zespołu policystycznych jajników zwiększa ryzyko niewydolności szyjki u kobiet rasy afrykańskiej i azjatyckiej3.

W przypadku trwającej ciąży o niewydolności cieśniowo-szyjkowej mogą świadczyć: skracanie się długości kanału szyjki, rozwieranie ujścia wewnętrznego czy nawet wpuklanie się pęcherza płodowego przez ujście zewnętrzne do pochwy. Należy jednak podkreślić, że co prawda skrócenie kanału szyjki macicy <25 mm przed 27 tygodniem ciąży świadczy o zwiększonym ryzyku porodu przedwczesnego, jednak nie jest ono jednoznaczne z diagnozą niewydolności cieśniowo-szyjkowej4,5. W 80% przypadków niewydolności szyjki towarzyszy tocząca się infekcja wewnątrzmaciczna6. Kobiety, które w życiu płodowym narażone były na działanie dietylostylbestrolu (niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu estrogennym stosowany w przeszłości w zapaleniach pochwy i poronieniach nawracających), mogą również cierpieć na niewydolność szyjki macicy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie niewydolności cieśniowo-szyjkowej

Nie istnieje jeden prosty test diagnostyczny pozwalający na rozpoznanie niewydolności cieśniowo-szyjkowej. W przeszłości stosowano wiele sposobów w celu określenia wydolności szyjki. [...]

Postępowanie w niewydolności cieśniowo-szyjkowej

W przypadku niewydolności cieśniowo-szyjkowej możliwe jest postępowanie zachowawcze, polegające na leczeniu progesteronem stosowanym dopochwowo, lub zabiegowe, które obejmuje założenie szwów okrężnych [...]

Ciąże wielopłodowe

W przypadku ciąż wielopłodowych istnieje znacznie większe ryzyko porodu przedwczesnego niż w ciążach pojedynczych. Około 2/3 bliźniąt rodzi się jako wcześniaki, [...]

Przeciwwskazania do założenia szwu szyjkowego

Do przeciwwskazań do założenia szwu szyjkowego należą:

Zakładanie szwu szyjkowego w świetle rekomendacji

ACOG rekomenduje założenie szwu szyjkowego u pacjentek:

Podsumowanie

Dostępne dane naukowe zgodne z medycyną opartą na faktach (EBM – evidence-based medicine) wskazują na skuteczność zakładania szwu profilaktycznego u pacjentek [...]
Do góry