Temat numeru

Specjaliści minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej omawiają nową technikę operacji endoskopowych – vNOTES

Jon I. Einarsson, MD, PhD, MPH

Brandi Hardin, MD

Grover May, MD

Thomas Pitman, MD

Contemporary OB/GYN 2021;66(11):12-16

  • Zastosowanie techniki endoskopowej z dostępu przez naturalne ujście i światło pochwy (vNOTES) w ginekologii
  • Wskazówki i praktyczne rady dla chcących operować metodą vNOTES
  • Zalety, ograniczenia, korzyści i przyszłość vNOTES

We wrześniu 2021 roku redakcja czasopisma „Contemporary OB/GYN” zorganizowała dyskusję panelową z udziałem czworga uznanych specjalistów w dziedzinie minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej, którzy omawiali technikę operacji endoskopowych z dostępu przez naturalne ujście i światło pochwy (vNOTES – vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery). To minimalnie inwazyjna alternatywna metoda wykonywania takich zabiegów, jak: histerektomia, resekcja pęcherza moczowego i owariektomia, w której wykorzystuje się światło pochwy jako drogę dostępu chirurgicznego do macicy, jajowodów i jajników.

Moderatorem dyskusji był Jon I. Einarsson, MD, PhD, MPH, zastępca redaktora ds. medycznych czasopisma „Contemporary OB/GYN”, kierownik Division of Minimally Invasive Gynecologic Surgery w Brigham and Women’s Hospital oraz profesor położnictwa, ginekologii i biologii rozrodu w Harvard Medical School (Boston, Massachusetts). W dyskusji wzięli udział: Brandi Hardin, MD, ze Spartanburg Medical Center w Spartanburgu (Karolina Południowa), członkini medycznego komitetu wykonawczego Ambulatory Surgery Center of Spartanburg; Grover May, MD, partner zarządzający w dużej prywatnej praktyce ginekologiczno-położniczej w Johnson City (Tennessee), który wdrożył metody chirurgii laparoskopowej z pojedynczego nacięcia krótko po ich opracowaniu i już od ponad 20 lat stosuje współczesne techniki mieszane u swoich pacjentek; Thomas Pitman, MD, specjalista położnictwa, ginekologii, medycyny miednicy kobiecej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej, praktykujący w Southaven (Missisipi).

Zapis dyskusji został poddany edycji w celu poprawy przejrzystości i precyzji sformułowań.

Dr Einarsson: Sądzę, że wielu ginekologów-położników chciałoby się dowiedzieć więcej na temat vNOTES. Które pacjentki są dobrymi kandydatkami do zastosowania tej metody?

Dr May: Kiedy zaczynałem stosować metodę vNOTES, szukałem kandydatek, które byłyby bardzo podobne do pacjentek, u których można by wykonać tradycyjną histerektomię z dostępu przez pochwę, ponieważ do pewnego stopnia zarzuciłem technikę histerektom...

Dr Pitman: Zgadzam się. Koncepcja czekania na idealną kandydatkę, kiedy zaczyna się wykonywać zabiegi tą techniką, jest błędem. Trzeba po prostu oceniać każdą pacjentkę indywidualnie. Jeżeli dostępne jest sklepienie pochwy, gdzie można wykonać kol...

Do góry