Schorzenia brodawek sutkowych w okresie laktacji

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

dr n. med. Katarzyna Kowol-Trela

Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo

ul. Bobrowiecka 9/G-8, 00-728 Warszawa

e-mail: gugulscy@gmail.com

  • Karmienie piersią nie powinno boleć. Omówienie przyczyn bólu brodawek sutkowych
  • Obraz kliniczny zmienionych i poranionych brodawek
  • Przegląd zmian chorobowych brodawek sutkowych – diagnostyka różnicowa i metody leczenia w okresie karmienia piersią


Zmiany chorobowe brodawek sutkowych występujące w okresie karmienia piersią budzą niepokój zarówno u matek, jak i wśród personelu medycznego. Najczęściej są skutkiem nieprawidłowego karmienia, które nie zostało skorygowane przez położną. Mogą być następstwem choroby ogólnoustrojowej u matki, również tej niezwiązanej z okresem ciąży i laktacji. Zazwyczaj dotyczą skóry, lecz powikłania mogą obejmować także inne struktury gruczołu. Neonatolodzy i pediatrzy zadają sobie pytanie, czy można karmić dziecko zmienioną piersią. Z kolei ginekolodzy i dermatolodzy stoją przed dylematem, jak pomóc matce, nie szkodząc dziecku. Matki szukające pomocy natrafiają na sprzeczne opinie dotyczące nie tylko bezpieczeństwa karmienia dziecka zmienioną piersią, lecz także sposobu leczenia dolegliwości. Doradcy laktacyjni starają się kompleksowo zająć obydwojgiem pacjentów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie schorzeń, z jakimi mamy do czynienia w naszej praktyce, wraz z różnicowaniem i metodami terapii w okresie karmienia piersią.

Bolesność brodawek sutkowych

Największym mitem laktacyjnym jest stwierdzenie, że karmienie musi boleć. Tymczasem prawda jest taka, że karmienie nie może boleć. Jeśli już podczas karmienia noworodka matka odczuwa ból, zazwyczaj oznacza to, że jest ono nieprawidłowe. Problem może wynikać z niewłaściwego sposobu przystawiania dziecka do piersi lub z zaburzeń funkcji ssania, anatomicznych albo czynnościowych u noworodka. Ból to pierwszy sygnał do podjęcia interwencji. Trwający długo może bowiem prowadzić do osłabienia wyrzutów oksytocyny i zmniejszenia objętości wypływów mleka, a w skrajnych sytuacjach do zahamowania laktacji. Niezwykle często zniechęca kobiety do karmienia. Jedynym odstępstwem od reguły jest tkliwość brodawek występująca w pierwszych dobach po porodzie. Jest ona uznawana za fizjologiczną, gdyż prawdopodobnie jest związana z tworzeniem się mikrobiologicznej bariery skórnej w nowych warunkach1. Ta tkliwość mija, nie pozostawiając szkód laktacyjnych.

Zaleca się, aby pacjentka podczas wywiadu określiła stopień nasilenia bólu w skali od 0 do 10. Pomaga to monitorować postępy w leczeniu.

Interwencja polega na skorygowaniu sposobu przystawiania dziecka do piersi po zdiagnozowaniu potencjalnych zaburzeń funkcji ssania2. W ramach profilaktyki zaleca się: instruktaż prawidłowego karmienia piersią zaprezentowany przez personel szpitala...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rany brodawek sutkowych

Do uszkodzenia skóry brodawki dochodzi pod wpływem działania bodźca mechanicznego, jakim może być:

Inne zakażenia

Pozostałymi zakażeniami, które mogą zostać (wprawdzie rzadko) przeniesione i wystąpić w obrębie brodawek, są infekcje wirusowe, najczęściej wirusem opryszczki pospolitej (HSV [...]

Inne zmiany skórne

Alergiczny wyprysk kontaktowy występujący w obrębie skóry piersi w okresie karmienia (ryc. 11) najczęściej dotyczy otoczki brodawki, jednak może przechodzić także [...]

Podsumowanie

Większość schorzeń brodawek sutkowych nie stanowi przeciwwskazania do karmienia dziecka piersią. Nawet te najtrudniejsze dla matki, najbardziej bolesne urazy czy zakażenia, [...]

Do góry