FDA dopuszcza preparat Myfembree do leczenia bólu w przebiegu endometriozy

Morgan Petronelli

Redaktor czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(9):22

  • Rejestracja preparatu złożonego zawierającego relugoliks w połączeniu z estradiolem i octanem noretysteronu do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego bólu związanego z endometriozą
  • Omówienie wyników badań SPIRIT 1 i SPIRIT 2, w których oceniano bezpieczeństwo i skuteczność preparatu z relugoliksem pod kątem leczenia bolesnego miesiączkowania, bólu miednicy niezwiązanego z miesiączką, bólu podczas stosunków płciowych oraz konieczności zażywania opioidówFirma Myovant ogłosiła, że amerykańska Food and Drug Administration (FDA) dopuściła preparat złożony zawierający relugoliks [w połączeniu z estradiolem i octanem noretysteronu – przyp. tłum.] o nazwie Myfembree (Myovant Sciences i Pfizer) do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego bólu związanego z endometriozą1.

W przeszłości relugoliks był zarejestrowany tylko do leczenia nasilonych krwawień miesiączkowych u kobiet z mięśniakami macicy w okresie premenopauzalnym2.

„Ta rejestracja jest ważnym krokiem, odzwierciedlającym zaangażowanie firm Pfizer i Myovant w zaspokajanie istotnych potrzeb w zakresie zdrowia kobiet” – powiedział James Rusnak, MD, PhD, starszy wiceprezes oraz kierownik programu rozwoju leków internistycznych i szpitalnych (Internal Medicine and Hospital) w dziale globalnego rozwoju produktów (Global Product Development) firmy Pfizer. „Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie preparatu Myfembree kobietom z endometriozą, co zwiększy możliwości leczenia tej złożonej choroby”.

Decyzja podjęta przez FDA wynika z pozytywnych danych uzyskanych w dwóch badaniach III fazy (SPIRIT 1 [NCT03204318] i SPIRIT 2 [NCT03204331]), w których oceniano ten preparat złożony w leczeniu bolesnego miesiączkowania2.

W obu badaniach 75% kobiet przyjmujących raz na dobę preparat złożony zawierający relugoliks odczuło istotną poprawę w zakresie bolesnego miesiączkowania w porównaniu z odpowiednio 27% i 30% w grupach otrzymujących placebo po 24 tygodniach (w obu przypadkach p <0,0001). Leczenie preparatem z relugoliksem spowodowało również istotną redukcję bólu miednicy niezwiązanego z miesiączkowaniem u odpowiednio 59% i 66% kobiet w porównaniu z 40% i 43% kobiet w grupach, którym podawano placebo (p <0,0001)2. Stosowanie leku z relugoliksem wiązało się także ze zmniejszeniem bólu podczas stosunków płciowych i zażywania opioidów. Ponadto więcej pacjentek leczonych preparatem złożonym zawierającym relugoliks nie przyjmowało opioidów po 24 tygodniach (86% i 82%) niż kobiet z grup placebo (76% i 66%)2.

Do najczęściej zgłaszanych zdarzeń niepożądanych, zarówno w grupach otrzymujących preparat złożony zawierający relugoliks, jak i w grupach placebo, należały: bóle głowy, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła oraz uderzenia gorąca.

„Dane z badań SPIRIT dowodzą korzyści klinicznych wynikających ze stosowania preparatu złożonego zawierającego relugoliks w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego bólu związanego z endometriozą, a także wpływu, jaki to może mieć na życie pacjentek” – powiedziała Linda Giudice, MD, PhD, z University of California w San Francisco, przewodnicząca komitetu programu badań SPIRIT. „Ten nowo zarejestrowany środek dla pacjentek z bólem spowodowanym endometriozą umożliwia wygodne leczenie za pomocą jednej tabletki przyjmowanej w ciągu doby, ze średnią zmianą gęstości mineralnej kości poniżej 1% (nie zarejestrowano pogorszenia w tej kwestii po 12 miesiącach terapii, chociaż zaleca się monitorowanie)”.

Preparat złożony zawierający relugoliks jest obecnie dostępny na receptę dla kobiet z umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą.

Do góry