Związek analgezji zewnątrzoponowej z autyzmem u potomstwa

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(8):21

  • Omówienie wyników badania świadczących o tym, że zastosowanie analgezji zewnątrzoponowej podczas porodu u matki było istotnie statystycznie związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u potomstwa – wstęp do dalszych poszukiwań przyczyn autyzmu
  • Brak biologicznego uzasadnienia dla istnienia związku przyczynowo-skutkowego między znieczuleniem zewnątrzoponowym a zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Opierając się na aktualnym stanie wiedzy, znieczulenie zewnątrzoponowe jest bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka


W retrospektywnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie „JAMA Network Open” powiązano analgezję zewnątrzoponową zastosowaną podczas porodu z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD – autism spectrum disorder) u potomstwa1.

Do tego populacyjnego badania kohortowego włączono 650 373 pary matka–dziecko pochodzące z kanadyjskiej prowincji Ontario. Uzyskane dane wskazują na to, że analgezja była istotnie statystycznie związana z niewielkim wzrostem ryzyka ASD.

Do góry