Praca zmianowa a wystąpienie menopauzy

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(7):27

  • Omówienie wyników analizy danych z badania Canadian Longitudinal Study on Aging
  • Przyczyny opóźnienia menopauzy u kobiet pracujących w trybie zmianowym
  • Wpływ desynchronizacji rytmu dobowego na zdrowie kobiet


W kanadyjskim badaniu, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Menopause”, stwierdzono istotny związek między rotacyjną pracą zmianową a opóźnieniem wystąpienia menopauzy1.

„Praca zmianowa jest powszechna na całym świecie. Z danych z piśmiennictwa i naszego badania wynika, że wykonuje ją co piąta osoba mieszkająca w Kanadzie” – powiedziała główna autorka badania Durdana Khan, MPH, doktorantka czwartego roku kinezjologii i nauk o zdrowiu z York University w Toronto.

Globalne zjawisko starzenia się populacji w połączeniu ze zwiększającym się udziałem kobiet jako siły roboczej wzbudziły zainteresowanie badaczy potencjalnym wpływem czynników zawodowych na zdrowie kobiet.

Badanie to jest wtórną analizą danych z Canadian Longitudinal Study on Aging, w którym przez 3 lata (od 2015 do 2018 roku) obserwowano prospektywnie 3688 kobiet w okresie premenopauzalnym. Odsetki czynnych zawodowo kobiet wykonujących pracę w porz...

Do góry