Skręt przydatków wymaga starannej diagnostyki i leczenia

Stephanie M. Cizek, MD

Department of Obstetrics and Gynecology, Stanford School of Medicine

Contemporary OB/GYN 2022;67(3):16-19

  • Obraz kliniczny skrętu przydatków w populacji pediatrycznej i u dorosłych kobiet
  • Diagnostyka i trudności związane z rozpoznaniem skrętu przydatków
  • Zakres leczenia operacyjnego: wycięcie skręconych przydatków czy ich odkręcenie


Skręt przydatków (w tym jajnika, jajowodu lub obu tych struktur) jest piątym pod względem częstości występowania ginekologicznym stanem nagłym1. Może do niego dojść na każdym etapie życia, ale bardziej prawdopodobny jest u pacjentek w wieku ≥10 lat, a średni wiek rozpoznania wynosi 30 lat1-3. Jest szóstym pod względem częstości występowania stanem nagłym w chirurgii dziecięcej, o szacowanej zapadalności 5 na 100 000 osób w wieku 1-20 lat; 16% przypadków skrętu przydatków w populacji pediatrycznej jest rozpoznawanych przed upływem pierwszego roku życia1. Stan ten może również wystąpić w czasie ciąży, u pacjentek po histerektomii, a także u kobiet w okresie pomenopauzalnym (ryc. 1).

Dlaczego trzeba mówić o skręcie przydatków?

Zarówno w populacji pediatrycznej, jak i dorosłych pacjentek istnieje ryzyko opóźnienia rozpoznania skrętu przydatków lub jego przeoczenia. Głównymi objawami tego stanu są ból brzucha i nudności. Ból klasycznie występuje okresowo, co sprawia, że między jego epizodami stan kliniczny niektórych pacjentek wydaje się dobry. Obrazowanie, a zwłaszcza stwierdzenie zachowanego napływu krwi do przydatków, może fałszywie uspokajać, że nie doszło do skrętu. Lekarze mogą błędnie przypisywać ból w przebiegu skrętu przydatków pękniętej torbieli lub torbieli krwotocznej. Często, szczególnie u dzieci i nastolatek, nie bierze się pod uwagę możliwej ginekologicznej etiologii bólu.

Jaki jest obraz kliniczny skrętu przydatków?

Obecność takich objawów, jak: biegunka, objawy dyzuryczne, nieprawidłowa wydzielina z pochwy oraz ból/pieczenie w obrębie sromu i pochwy, nie jest typowa dla skrętu przydatków (tab. 1)1,4,5. U noworodków stan ten zazwyczaj manifestuje się nieswoistymi objawami, np. niemożnością uspokojenia dziecka lub problemami z karmieniem, a w badaniu przedmiotowym u małego dziecka wyczuwalna może być nieprawidłowa masa w jamie brzusznej1.

Wymioty mogą być dobrym wskaźnikiem predykcyjnym skrętu przydatków. W badaniu przeprowadzonym w populacji pediatrycznej wymioty w połączeniu z bólem brzucha wystąpiły u 83% pacjentek przed pierwszą miesiączką i u 100% badanych po pierwszej miesiączce, u których chirurgicznie potwierdzono rozpoznanie skrętu przydatków4.

Badanie miednicy u wszystkich pacjentek powinno być wykonywane z rozwagą i nie jest niezbędne do postawienia diagnozy skrętu przydatków (tab. 2)1. Może ono wnosić najwięcej informacji w odniesieniu do pacjentek aktywnych seksualnie, ułatwiając ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dlaczego trzeba mówić o skręcie przydatków?

Zarówno w populacji pediatrycznej, jak i dorosłych pacjentek istnieje ryzyko opóźnienia rozpoznania skrętu przydatków lub jego przeoczenia. Głównymi objawami tego stanu [...]

Jakie badania laboratoryjne należy zlecić?

<<<|Tabela 4>>>Jeżeli podejrzewa się nowotwór złośliwy, trzeba zlecić oznaczenie markerów nowotworowych w surowicy, nawet jeżeli wykonuje się pilną operację. U młodych [...]

Jakie badania obrazowe należy wykonać?

Ultrasonografia jest badaniem pierwszego rzutu w diagnostyce skrętu przydatków i powinna zostać wykonana w trybie pilnym na szpitalnym oddziale ratunkowym, jeżeli [...]

Na czym polega postępowanie w przypadku skrętu przydatków?

Standardowym postępowaniem jest operacja. Zarówno definitywne rozpoznanie, jak i leczenie skrętu przydatków następuje podczas zabiegu wykonywanego w trybie pilnym, typowo laparoskopowo. [...]

Czy zabieg umocowania jajnika (ooforopeksji) zapobiega ponownemu skręceniu?

Szacuje się, że częstość występowania nawrotów skrętu jajnika wynosi 5-6%. Głównie obserwuje się je u pacjentek, u których doszło do skręcenia [...]

Podsumowanie

Niezwłoczne i dokładne rozpoznawanie skrętu przydatków wymaga dużej czujności klinicznej, sprawnej komunikacji oraz ciągłego kształcenia wszystkich lekarzy różnych specjalności zaangażowanych w [...]

Do góry