Związek między zaburzeniami psychicznymi a reprodukcyjnymi

Celeste Krewson

Zastępczyni redaktora czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2023;68(6):14-15

Celeste Krewson

  • Omówienie wyników metaanalizy dotyczącej współwystępowania zaburzeń psychicznych ze schorzeniami układu rozrodczego
  • Wykazano wyraźnie większe rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u pacjentek z problemami reprodukcyjnymi
  • Potwierdzenie zależności szeroko rozumianych schorzeń ginekologiczno-endokrynologicznych i zaburzeń psychicznych u kobiet w wieku rozrodczym

Kobiety ze schorzeniami układu rozrodczego narażone są na 2-3-krotnie większe ryzyko wystąpienia zaburzeń psychiatrycznych, jak wynika z przeglądu 50 badań i metaanalizy 31 badań, których wyniki opublikowano w 2023 roku na łamach „JAMA Network Open”1.

Autorzy wykazali, że zaburzenia psychiczne i schorzenia układu rozrodczego występują często wśród kobiet w wieku rozrodczym, a wskaźnik ich współwystępowania jest wysoki. Potencjalne przyczyny takiego związku to m.in.: wpływ działania leków psychotropowych, wpływ zaburzeń układu rozrodczego na jakość życia kobiet oraz wpływ stresu na funkcje rozrodcze.

Badanie przeglądowe miało na celu określenie związku między zaburzeniami psychicznymi a reprodukcyjnymi. Uczestniczkami były kobiety w wieku rozrodczym, zdefiniowanym jako wiek 13-55 lat lub określonym przez początek okresu dojrzewania i menopauzy. Autorzy stwierdzili, że mimo wysokiego współczynnika współwystępowania schorzeń układu rozrodczego i zaburzeń psychiatrycznych danych jest zbyt mało, by sugerować ich wspólną przyczynę.

Do góry