Dostęp Otwarty

Podsumowanie

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą powszechną w naszej populacji, dotyczycą także osób uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie. Wartości ciśnienia tętniczego rzędu 90-99/140-159 mm Hg (pierwszy okres nadciśnienia tętniczego wg 7 Raportu JNC) [10] nie stanowią przeciwwskazania do uprawiania sportu, pod warunkiem wykluczenia powikłań narządowych, w tym przede wszystkim przerostu lewej komory mięśnia sercowego (left ventricular hypertrophy, LVH) [4]. Osoby, u których stwierdzono jednak LVH, inne powikłania nadciśnienia lub u których wartości ciśnienia tętniczego przekraczają 160/100 mm Hg (drugi okres nadciśnienia tętniczego wg 7 Raportu JNC), obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z form uprawiania sportu charakteryzujących się dużym udziałem komponenty statycznej (np. sztuki walki, żeglarstwo, kajakarstwo, boks, triatlon, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe czy snowboarding) [4]. Zalecenia te dotyczą zarówno dorosłych (36 Raport Bethesdy), jak i dzieci (American Academy of Pediatrics) [12]. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku kwalifikacji pacjentów z rozpoznanymi chorobami układu krążenia, zwłaszcza chorych z grup dużego i bardzo dużego ryzyka. W tym przypadku, mimo że nie ma jednoznacznych wytycznych, zasadne wydaje się dokładne badanie wydolności wysiłkowej chorego oraz wykonanie wielu badań dodatkowych, przede wszystkim EKG, próby wysiłkowej oraz badania echokardiograficznego serca [4,6-8]. Obowiązuje indywidualna ocena pacjenta. Wysiłek fizyczny jest oczywiście integralnym elementem terapii wszystkich chorób układu krążenia, kluczowy jest jednak odpowiedni wybór dyscypliny sportu oraz natężenia treningów. Niedoszacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego lub też przecenienie możliwości chorego może skończyć się tragicznie. Nie oznacza to oczywiście, że pacjent po zawale mięśnia sercowego lub z cukrzycą nie może zostać sportowcem. Powinien jednak wykazać się dużą świadomością własnego stanu zdrowia, lekarz z kolei musi dokonać odpowiedzialnej kwalifikacji i podpowiedzieć, w jakiej dyscyplinie sportu pacjent ma szansę osiągnąć sukces.