Kardiologia inwazyjna

Wprowadzenie - Kardiologia inwazyjna

Janusz Kochman

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (8): 63

W bieżącym numerze zapraszam do przeczytania artykułu, w którym opisano dosyć szczególną i nieczęsto spotykaną sytuację kliniczną, jaką było rozpoznanie guza serca u chorego hospitalizowanego z powodu ostrego zespołu wieńcowego. W echokardiograficznym badaniu przezprzełykowym rozpoznano balotującego śluzaka prawego przedsionka, co potwierdzono następnie w obrazie makroskopowym po zabiegu operacyjnym. Prezentowany przypadek posłużył również do krótkiego omówienia epidemiologii, objawów klinicznych oraz potencjalnych powikłań związanych z obecnością śluzaka. Dodatkowym walorem zamieszczonej poniżej pracy jest bogaty materiał zdjęciowy. Mam zatem nadzieję, że mimo wakacyjnej pory znajdziecie Państwo chwilę na lekturę.

Życzę dużo słońca i fantastycznego wypoczynku

Janusz Kochman

Do góry