Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (10): 1

Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Niedawno przebrzmiały echa udanego XVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w gościnnym Poznaniu. Na Kongresie prezentowano oryginalne prace twórcze oraz niedawno opublikowane nowe wytyczne ESC. Interesujące tematy były omawiane w ramach sesji dydaktycznych, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszyły się doniesienia poświęcone nowym lekom przeciwkrzepliwym. W czasie Kongresu odbyło się spotkanie Rady Naukowej i współpracowników Kardiologii po Dyplomie, na którym wręczono nagrody za rok 2011 dla autorów najlepszego działu edukacyjnego, artykułu oraz komentarza wyłonionych w plebiscycie Czytelników. Gratulujemy nagrodzonym osobom. Fotoreportaż można obejrzeć na ostatniej stronie wydania. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej Medical Tribune www.podyplomie.pl, która zawiera m.in. najświeższe informacje dotyczące zasad prawnych i organizacyjnych praktyki lekarskiej, na bieżąco aktualizowaną bazę Wielki Indeks Leków, dane o aktualnych publikacjach i kongresach edukacyjnych. Od nowego roku Kardiologia po Dyplomie będzie w pełni dostępna w formie elektronicznej, także w aplikacji dla smartfonów.
Aktualny numer przynosi urozmaicony zestaw tematyczny. Zespół kierowany przez prof. Andrzeja Pająka z CM UJ z Krakowa prezentuje zagadnienia prewencji chorób układu krążenia w świetle nowych wytycznych. Artykuł zawiera opis strategii zapobiegania im z analizą skuteczności przeprowadzonych programów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz próbą ulokowania takich działań prewencyjnych w systemie opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem wykonawców takich zadań.
Opracowanie z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach przygotowane przez dr. hab. Łukasza Krzycha z zespołem kardiochirurgów poświęcone jest uszkodzeniu nerek po operacjach kardiochirurgicznych. Wystąpienie takiego powikłania ma często decydujące znaczenie dla losów chorego. Autorzy opisują patogenezę zespołu sercowo-nerkowego oraz to, co najważniejsze – zapobieganie ostrej dysfunkcji nerek i zasady postępowania leczniczego. Duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.
Z dużym zadowoleniem znajdujemy kolejny artykuł prof. Marii Trusz-Gluzy z Katowic, tym razem na temat nowych zasad postępowania z chorym z migotaniem przedsionków. Ta najczęściej spotykana arytmia serca stwarza często wiele problemów. Artykuł zawiera syntetyczną analizę nowych wytycznych ESC 2012 z omówieniem roli nowych leków przeciwkrzepliwych i wiele praktycznych cennych uwag.
Dystrofie nerwowo-mięśniowe to rzadkie schorzenia o podłożu genetycznym. Defekty struktury i czynności kardiomiocytów są przyczyną występowania objawów ze strony serca. O zasadach profilaktyki i leczenia powikłań kardiologicznych u osób z dystrofiami mięśniowymi dowiemy się z artykułu dr Danuty Karasek i prof. Władysława Sinkiewicza z Bydgoszczy.
Zachęcam do przeczytania artykułu prof. Piotra Andziaka z Warszawy na temat zabiegowego leczenia zwężeń w tętnicach szyjnych w oparciu o aktualne wytyczne. Artykuł napisany przez chirurga naczyniowego opatrzony jest ciekawym komentarzem kardiologa interwencyjnego, prof. Piotra Pieniążka z Krakowa.
Chory z twardziną układową bywa także pacjentem kardiologicznym. Do powikłań należy m.in. tętnicze nadciśnienie płucne, dlatego chorzy z twardziną po spełnieniu odpowiednich kryteriów mogą uczestniczyć w programie terapeutycznym NFZ. O tym i o innych powikłaniach kardiologicznych w twardzinie traktuje artykuł dr. hab. Michała Ciurzyńskiego i wsp. z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.
W zagadkach echo prof. Mirosław Kowalski prezentuje ciekawy przypadek zapalenia wsierdzia oraz zagadkowe zdjęcia w Echoszaradzie. Dr Magdalena Zagrodzka dydaktycznie opisuje wskazania do wykonywania pomiarów wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych oraz zasady interpretacji wyniku.
W doniesieniach z ostatniej chwili o leczeniu udaru niedokrwiennego, porównaniu skuteczności prasugrelu z klopidogrelem, o przewadze dostępu promieniowego nad udowym w interwencjach w zawale mięśnia sercowego oraz o rejestrze TRAMI.
Zapraszam do lektury

Do góry