Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2012

Spis treści

10/2012
Od redakcji
Prewencja chorÓb ukŁadu krĄŻenia
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr