Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (12): 59-60

Kobieta, lat 73. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Medium 21

Rycina 2. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 31

Rycina 3. Prezentacja 2D. Projekcja nadmostkowa.

Medium 41

Rycina 4. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka.

Medium 51

Rycina 5. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa.

Medium 61

Rycina 6. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa czterojamowa.

Rozwiązanie:

1. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu II (ryc. 1).

2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej (ryc. 1).

3. Powiększenie jamy prawej komory (ryc. 2).

4. Płyn w jamie osierdzia (ryc. 2).

5. Poszerzenie prawej tętnicy płucnej (ryc. 3).

6. Poszerzenie pnia tętnicy płucnej (ryc. 4).

Do góry