Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (10): 53-54

Mężczyzna, lat 68. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 21

Rycina 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa.

Medium 31

Rycina 3. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa poprzeczna.

Medium 41

Rycina 4. Tryb doplera ciągłego. Projekcja przezprzełykowa poprzeczna.

Medium 51

Rycina 5. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezżołądkowa poprzeczna.

Medium 61

Rycina 6. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka.

Rozwiązanie:

1. Powiększenie jamy lewej komory (ryc. 1).

2. Duża niedomykalność zastawki mitralnej (ryc. 2, 5).

3. Niedomykalność zastawki trójdzielnej (ryc. 3, 4).

4. Nadciśnienie płucne (ryc. 4).

5. Miażdżyca łuku i części zstępującej aorty (ryc. 6).

Do góry