• Medium ryc.2a
  • Medium ryc.2b

RYCINA 2. [A] Rekonstrukcja MIP Inversion. Obraz tętnic wieńcowych z drobnym mostkiem mięśniowym w segmencie 8 (strzałka). [B] Rekonstrukcja VR (volume rendering) – obraz prawidłowych tętnic wieńcowych. Mostek mięśniowy zaznaczony strzałką.

Do góry