Postępowanie

Ze względu na brak dobrze udokumentowanych, randomizowanych badań klinicznych nie ma formalnych wytycznych postępowania u chorych na TRU pod kątem powikłań ze strony układu krążenia. Aktualne rekomendacje częściowo opierają się na obserwacjach innych grup dużego ryzyka i wymagają dalszych opracowań [33-35].

Zaleca się:

  1. Modyfikację stylu życia chorych. Należy za pomocą statyn dążyć do obniżenia stężenia cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dl (a jeśli to możliwe, nawet poniżej 80 mg/dl).
  2. W leczeniu nadciśnienia tętniczego powinno się dążyć do uzyskania wartości <130/80 mm Hg. Lekami pierwszego wyboru powinny być inhibitory konwertazy angiotensyny albo antagoniści receptora dla angiotensyny, zwłaszcza u pacjentów z współistniejącą nefropatią toczniową lub cukrzycą.
  3. O ile nie ma bezwzględnych przeciwwskazań, zaleca się codzienne przyjmowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego.
  4. U wszystkich chorych na TRU z ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych zaleca się stosowanie leków antymalarycznych.
  5. Należy ograniczyć podawanie GKS, w razie konieczności ich zastosowania zaleca się łączenie GKS i leków immunosupresyjnych, jednak nie może się to odbywać kosztem skuteczności leczenia TRU.
  6. U wszystkich chorych na TRU zaleca się zaprzestanie palenia tytoniu, regularne ćwiczenia fizyczne, utrzymanie prawidłowego BMI.
Do góry