Diagnostyka tk , mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Diagnostics Polska

Remodeling ściany tętnicy wieńcowej – atut badania tętnic wieńcowych metodą TK

Magdalena Zagrodzka

Euromedic International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (2): 55-57

Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu; częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia, codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu.

Napoleon I

Kilkakrotnie opisywałam dla Państwa przypadki pacjentów (najczęściej mężczyzn w wieku 35-60 lat) ze znamiennymi zmianami w tętnicach wieńcowych bez objawów klinicznych w wywiadzie, u których dodatkowo w badaniach nieinwazyjnych nie stwierdzano odchyleń od normy.

Zwykle były to osoby kierowane do placówek tomografii komputerowej (TK) wyłącznie z jednego powodu – obciążającego wywiadu rodzinnego w kierunku choroby wieńcowej. Ponownie przedstawię opis podobnych przypadków. Nie dlatego, że w kardiologii brakuje innych inspirujących patologii – wręcz przeciwnie. Wciąż jest dla mnie niebywałe, jak bardzo mogą się różnić od siebie wyniki badań nieinwazyjnych wykonywanych w poszukiwaniu choroby wieńcowej od tego, co morfologicznie znajdujemy w tętnicach wieńcowych w badaniach obrazowych – w TK lub koronarografii. Z tą różnicą, że w badaniu metodą TK udaje się nam potwierdzić chorobę wieńcową u pacjentów bezobjawowych, zanim dojdzie do niedokrwienia.

Chory ze zmianami w obrębie tętnic wieńcowych opisanymi w badaniu TK jest kierowany do pracowni hemodynamicznej. I tu mogą zacząć się problemy. Zwłaszcza w przypadku obecności blaszek miażdżycowych wykazujących remodeling dodatni ściany naczynia, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Remodeling ściany naczynia

Blaszka poszerzająca swoją objętość z towarzyszącym remodelingiem ściany bez zwężenia światła naczynia może być zmorą kardiologów inwazyjnych. Pacjent może mieć liczne [...]
Do góry