Spis treści

02/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby naczyń
Przypadki kliniczne
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk , mr