Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (4): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W kwietniowym numerze przedstawiamy ciekawe opracowania przeglądowe i dydaktyczne z zakresu prewencji chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań, hipertensjologii, urazów serca, zaburzeń krzepnięcia w onkologii oraz metodyki badań elektrofizjologicznych.

W dziale Choroba niedokrwienna serca znajdziemy artykuł o wstrząśnieniu i stłuczeniu serca opracowany przez zespół kardiologów: dr. Marcina Konopkę i doc. Wojciecha Braksatora z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z dr. Łukaszem Szleszkowskim, specjalistą medycyny sądowej z Wrocławia. Odpowiednia i wczesna diagnostyka mechanicznego uszkodzenia serca może niejednokrotnie uratować życie choremu po urazie mechanicznym. Opisana problematyka została zilustrowana w artykule prezentacją przypadku. Druga publikacja w tym dziale opracowana przez dr Beatę Hapetę i wsp. z Katowic-Ochojca poświęcona jest aktualnym wytycznym stosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia. Ostatnie wytyczne ESC oraz innych towarzystw naukowych na świecie ograniczają wskazania do jego stosowania u osób bezobjawowych jedynie do grup o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym, w szczególności po zbilansowaniu korzyści i potencjalnego ryzyka powikłań krwotocznych. Temat jest bardzo aktualny w realiach nadużywania tego potencjalnie ryzykownego środka farmakologicznego.

Chorzy z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków wymagają z reguły leczenia przeciwzakrzepowego. Do niedawna jedyną formą terapii doustnej były dwa preparaty z grupy antagonistów witaminy K. Nowe leki przeciwkrzepliwe: dabigatran, rywaroksaban i apiksaban mogą być bezpiecznie stosowane w niezastawkowym migotaniu przedsionków pod kontrolą lekarską z oceną funkcji nerek, wątroby i morfologii krwi. Artykuł prof. Anetty Undas z Krakowa zawiera ważne wskazówki praktyczne zawierające m.in. zestawienie możliwych interakcji lekowych z nowymi antykoagulantami.

Czy zbyt krótki sen jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego i jego powikłań? O tym dowiemy się z artykułu dr. Aleksandra Prejbisza i wsp. z Instytutu Kardiologii z Warszawy. Osoby przygotowujące się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii – i zapewne nie tylko one – na pewno zainteresują się artykułem prof. Marii Trusz-Gluzy z Katowic opisującym szczegółowo metodykę badania elektrofizjologicznego wraz z aktualnymi wskazaniami do tego badania.

Problematyka onkologiczna jest coraz częściej obecna w naszym piśmie. Tym razem prezentujemy temat powikłań zakrzepowo-zatorowych opracowany przez prof. Krystynę Zawilską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W artykule znajdziemy skalę ryzyka powikłań zakrzepowych u chorych poddawanych chemioterapii z powodu choroby nowotworowej oraz zasady profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Niezawodnie prof. Mirosław Kowalski prezentuje ciekawe zdjęcia z badania echokardiograficznego, tym razem kardiomiopatii rozstrzeniowej, oraz w zagadce w postaci trudnej złożonej wady wrodzonej. Bardzo ważny problem diagnostyczny przedstawiono w artykule dr Magdaleny Zagrodzkiej i wsp., ponieważ w diagnostyce kardiomiopatii ze znacznym upośledzeniem kurczliwości lewej komory bardzo pomocne może być badanie z zastosowaniem rezonansu magnetycznego. Wykazanie śródściennych obszarów opóźnionego wzmocnienia kontrastowego przemawia za procesem włóknienia po przebytym procesie zapalnym. Warto więc wykorzystywać tę metodę w niejasnych przypadkach diagnostycznych.

W Doniesieniach ostatniego miesiąca pojawia się m.in. problematyka terapii przeciwzakrzepowej w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej oraz w skojarzonym leczeniu przeciwpłytkowym, fibrynoliza w STEMI oraz metody interwencyjne w udarze mózgu.

Życzę ciekawej lektury z wiosenną aurą w tle.

Do góry