Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby naczyń
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr