Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2013

Spis treści

03/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo