Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (5): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do przeczytania majowego numeru Kardiologii po Dyplomie. Maj to miesiąc licznych konferencji naukowo-dydaktycznych i kursów specjalizacyjnych. Liczę jednak, że z ciekawością zapoznacie się Państwo z tematami zamieszczonymi w tym numerze pisma.

Rozpoczynamy tematyką ostrych zespołów wieńcowych, a dokładniej wybranym przez dr. Wojciecha Majdę i prof. Hannę Szwed z Instytutu Kardiologii w Warszawie zawałem prawej komory. Jest to postać zawału trudniejsza do leczenia, często wiążąca się z powikłaniami i niepewnym rokowaniem. W artykule przedstawiono metody diagnostyki zawału prawej komory oraz szczególne zasady farmakoterapii.

Dużym zainteresowaniem na kongresach Akademii po Dyplomie cieszy się zawsze sesja nadciśnieniowa. Dlatego sądzę, że artykuł poświęcony leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób otyłych spełni Państwa oczekiwania. Autorzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiają patofizjologię nadciśnienia w tej grupie chorych i wskazują na optymalną strategię farmakoterapii nadciśnienia tętniczego i leczenia otyłości.

Na oddziale kardiologii nierzadko rozpoznajemy u chorych zwężenie tętnicy nerkowej albo przypadkowo w czasie procedury koronarograficznej, albo w sposób celowany u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym. Jak postąpić, gdy badanie wykaże zwężenie >60% światła tętnicy nerkowej? Okazuje się, że decyzja nie jest łatwa, a aktualne rekomendacje pozwalają na dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji. O szczegółach dowiemy się z artykułu dr. Bartosza Symonidesa i prof. Zbigniewa Gacionga z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Chory z przewlekłym sercem płucnym to trudny do leczenia pacjent. Zazwyczaj trafiają do nas chorzy już w fazie zaawansowanej choroby, ze znaczną dekompensacją krążenia. Leczenie powinno być prowadzone przez kardiologa wspólnie z pulmonologiem. Zespół autorów przedstawia klasyfikację schorzenia, zasady diagnostyki nadciśnienia płucnego, etiologię oraz zasady kwalifikacji do domowego leczenia tlenem oraz do przeszczepu płuc.

W Zagadkach echo przedstawiono przypadki zastawkowych wad serca z dokumentacją zdjęciową, a w Echoporadzie pouczającą analizę prof. Kowalskiego dotyczącą chorego bez objawów z istotną wadą zastawkową. Dr Magdalena Zagrodzka porusza ciągle aktualny temat, jak korzystać z możliwości TK w diagnostyce choroby wieńcowej, znając ograniczenia tej metody. W artykule znajdziemy praktyczne wskazówki dla każdego zlecającego to badanie.

W doniesieniach z ostatniego miesiąca szczególnie warto przeczytać o ryzyku choroby wieńcowej po radioterapii, ryzyku choroby nowotworowej po amiodaronie, porównaniu szybkości działania prasugrelu i tykagreloru oraz o wynikach dużego badania CHAMPION-PHOENIX poświęconego zastosowaniu kangreloru w czasie przezskórnej interwencji wieńcowej.

Do góry