Spis treści

05/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr