Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr