Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Diagnostics Polska

Ograniczenia tomografii komputerowej w diagnostyce choroby wieńcowej

Magdalena Zagrodzka

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (5): 50-51

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, także za to, czego nie robimy.

Molier

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Niedawno odbyłam interesującą dyskusję z lekarzem kierującym pacjentów na badania serca metodą TK, dotyczącą wyników niediagnostycznych. Wymiana zdań dotyczyła de factowyników, w których nie otrzymano satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytanie kliniczne. W większości tym pytaniem było potwierdzenie choroby wieńcowej. Co ciekawe, z założenia nie wykluczacie Państwo w swoich skierowaniach choroby wieńcowej, ale praktycznie zawsze chcecie ją potwierdzić. Mam świadomość, że jest to wynik obrazu klinicznego i objawów, z którymi kierowany jest do Państwa pacjent, jednak przynajmniej w połowie tętnice wieńcowe są całkowicie niezmienione.

Do góry