Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka Euromedic Diagnostics Polska

Przegląd wskazań do wykonania badania serca metodą rezonansu magnetycznego – część 2

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (3): 55-58

„Lepiej być nieodpowiedzialnym i mieć rację, niż być odpowiedzialnym i trwać w błędzie”

Winston Churchill

Wprowadzenie

W drugiej części kompendium przedstawiamy informacje dotyczące diagnostyki kardiomiopatii o etiologii innej niż niedokrwienna w odniesieniu do ostatnich wytycznych oraz konsensusu ekspertów.

Technika MR może być zastosowana do oceny dysfunkcji i przerostu lewej komory (LK) lub w przypadku podejrzenia uszkodzenia mięśnia sercowego o etiologii innej niż niedokrwienna. Jest badaniem, dzięki któremu możemy różnicować przyczyny kardiomiopatii rozstrzeniowej u pacjentów z prawidłowym wynikiem badań tętnic wieńcowych, osób z podwyższonymi stężeniami enzymów sercowych przy prawidłowym wyniku koronarografii, pacjentów z podejrzeniem amyloidozy lub innych chorób naciekowych, kardiomiopatii przerostowej, arytmogennej dysplazji prawej komory oraz arytmii komorowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (AKPK) charakteryzuje się uogólnionym i odcinkowym wzrostem objętości i dysfunkcją ściany prawej komory (w niektórych przypadkach dotyczy [...]

Niescalenie mięśnia lewej komory

Niescalenie mięśnia lewej komory zaliczane jest do kardiomiopatii uwarunkowanych genetycznie. Charakteryzuje się niescaleniem mięśnia w obrębie segmentu środkowego i koniuszkowego lewej [...]

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Diagnostyka kardiomiopatii rozstrzeniowej w badaniu MR służy przede wszystkim dokładnemu określeniu frakcji wyrzutowej LK oraz potwierdzeniu obecności obszarów zwłóknienia w obrębie [...]

Sarkoidoza serca

Serce jest zajęte procesem chorobowym u około 50% osób z sarkoidozą płuc. Natomiast jedynie 5% z tej grupy prezentuje objawy kliniczne. [...]

Wirusowe zapalenie

Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego w obrazowaniu MR w pojedynczych przypadkach udaje się uwidocznić w obrazach T2-zależnych w postaci regionalnego lub uogólnionego [...]

Kardiomiopatia przerostowa

Badanie MR w kardiomiopatii przerostowej służy do oceny przerostu mięśnia serca, zwężenia drogi odpływu z LK oraz obecności zmian włóknistych w [...]

Do zapamiętania

Badanie MR serca jest przydatne:
Do góry