Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2014

Spis treści

03/2014
Od redakcji
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Przypadki kliniczne
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr
Doniesienia ostatniego miesiąca