Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka Euromedic Diagnostics Polska

Przegląd wskazań do wykonania badania serca metodą rezonansu magnetycznego – część 3

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (5): 57-60

Wprowadzenie

W ostatniej części repetytorium, w oparciu o wytyczne i konsensus ekspertów, przedstawiamy rzadsze wskazania do badania MR serca. Kierując pacjentów na jakiekolwiek badanie serca metodą MR należy pamiętać o istotnym ograniczeniu metody w porównaniu z tomografią komputerową, jaką jest brak możliwości wykonania wtórnych rekonstrukcji w innych płaszczyznach niż zadane w trakcie badania. Ma to zasadnicze znaczenie w diagnostyce przedstawionych poniżej patologii serca. Należy również podkreślić, że jeśli chcielibyśmy u każdego wykonać pełne badanie serca metodą MR z oceną wszystkich zastawek, pełnej morfologii czy anatomii wszystkich struktur, badanie trwałoby w zależności od aparatu ok. 2-3 godzin. Nie jest to wykonalne ani ze względów organizacyjnych placówek MR ani ze względów zdrowotnych dla pacjenta. Dlatego tak ważne jest zdefiniowanie problemu klinicznego: co badanie ma wyjaśnić? Ponieważ po wykonaniu badania metodą MR nie mamy już możliwości zmiany płaszczyzny czy wtórnych rekonstrukcji, w uwidocznieniu konkretnych zmian kluczowe są dane zawarte w skierowaniu. Ukierunkowują też one lekarza badającego na określony region anatomiczny oraz w zależności od rozpoznania i wskazań pomagają w optymalnym doborze dedykowanych celowanych sekwencji (w tym także przed i po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego). W sekwencjach tych staramy się uwidocznić zarówno mięsień, jak i aparat zastawkowy. Czas trwania badania MR nastawionego na diagnostykę określonych zmian (np. niedokrwiennych czy kardiomiopatii) jest znacznie krótszy od podstawowego pełnego badania serca. Poniżej przedstawiono w skrócie pozostałe wskazania do wykonania badania MR serca nieomawiane w poprzednich częściach repetytorium.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wady zastawkowe

Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami z wadami zastawkowymi zalecają MR serca:

Wady wrodzone serca

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku dorosłych z wadami wrodzonymi serca zalecają wykonanie badania MR serca u tych chorych (klasa zaleceń I, [...]

Choroby osierdzia (zaciskające zapalenie osierdzia)

Kryteria przydatności tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego serca określone przez konsensus ekspertów wskazują na przydatność badania MR serca w ocenie zmian [...]

Migotanie przedsionków

Potwierdzona jest przydatność badania MR serca w ocenie tętnic płucnych przed zabiegami ablacji RF z powodu migotania przedsionków oraz w ocenie [...]

Nieprawidłowe masy tkankowe w obrębie serca

Kryteria przydatności tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego serca określone w konsensusie ekspertów wskazują na przydatność badania MR serca w ocenie nieprawidłowych [...]
Do góry