Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (6): 57-58

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Echokardiografia służy pomocą nie tylko w przypadku wymiany zastawki mitralnej, ale także po zabiegu jej naprawy. Nie trzeba obecnie nikogo przekonywać, że własna zastawka chorego jest lepszym rozwiązaniem niż zastawka sztuczna. Możliwości kardiochirurgii w tym zakresie są coraz większe. W przedstawionym w Echoporadzie przypadku wszyto w ujście mitralne pierścień, a płatki zastawki połączono z mięśniami brodawkowatymi za pomocą sztucznych nici ścięgnistych. Wynik operacji jest dobry. Potwierdza to standardowe badanie przezklatkowe. Jak się okazało dolegliwości chorej wynikały bardziej z nieadekwatnej do potrzeb częstości rytmu serca niż z problemu hemodynamicznego. W Echoszaradzie natomiast przedstawiam przypadek młodego człowieka po korekcji tetralogii Fallota. W badaniu kontrolnym stwierdzono u niego dużą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, a także wiele innych nieprawidłowości. Jakie to są nieprawidłowości? Proszę odgadnąć zamieszczone na rycinach patologie.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pielęgniarka, lat 49, kilka lat temu została poddana plastyce zastawki mitralnej z użyciem pierścienia C-E Physio II 34 mm oraz sztucznych nici ścięgnistych. Powodem operacji była duża niedomykalność mitralna i napadowe migotanie przedsionków. Dok...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jaki jest efekt wykonanej kilka lat wcześniej plastyki zastawki mitralnej? Czy pogorszenie tolerancji wysiłku może mieć związek z jej dysfunkcją?

Odpowiedź

Plastyka zastawki mitralnej jest preferowaną metodą leczenia niedomykalności mitralnej, przynoszącą lepsze wyniki odległe niż wymiana zastawki. Od pierwszych zabiegów plastyki zastawki [...]
Do góry