Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2014

Spis treści

06/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca