Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (7-8): 69-70

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Problem serca jednokomorowego jest jednym z najtrudniejszych w grupie wad wrodzonych. Kilka miesięcy temu przedstawiałem przypadek młodej kobiety, u której wiele lat po operacji metodą Fontana doszło do udaru niedokrwiennego mózgu. Tym razem opisuję historię pacjentki z innym powikłaniem. Pacjenci z sercem jednokomorowym operowani w dzieciństwie wchodzą w wiek dojrzały i kierowani są do poradni specjalistycznych i klinik dla dorosłych. Ich problemy mogłyby stanowić treść wielu EchoporadEchoszarad. Warto jest mówić o zespoleniu Fontana i prezentować obrazy ilustrujące napotkane sytuacje. Chociaż nie każdy z Czytelników będzie miał okazję diagnozować takiego chorego, to rozumienie hemodynamiki wykonanych zespoleń i interpretacja pojawiających się nieprawidłowości wydają się zadaniem ważnym dla wszystkich. Echoszarada tym razem to niższa skala trudności. Przedstawiam przypadek mężczyzny z wadą zastawkową kierowanego do leczenia operacyjnego. Jaka to wada? Proszę odgadnąć zamieszczone na rycinach patologie.

Życzę ciekawej lektury

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjentka, lat 25, z atrezją zastawki trójdzielnej oraz stenozą zastawki płucnej przebyła w dzieciństwie zabieg korekcji wady. Zabieg był wieloetapowy i wykorzystano do jego przeprowadzenia m.in. zespolenie tętnicy podobojczykowej z tętnicą płucną...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Czy wykonane zespolenia funkcjonują prawidłowo? Która z przedstawionych cech może niepokoić?

Odpowiedź:

Operacja rozdzielenia krążenia płucnego i systemowego jest standardem postępowania w atrezji zastawki trójdzielnej i hipoplastycznej prawej komorze (ryc. 1 i 2). Po [...]
Do góry