Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Trzepotanie i migotanie przedsionków – diagnoza na odległość, zabieg na miejscu

Krzysztof Szydło, Andrzej Hoffmann

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7 ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice, e-mail: krzysztofszydlo@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (7-8): 60-67

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Jak świetnie wiemy, i była o tym już wielokrotnie mowa, standardowy 12-odprowadzeniowy zapis jest podstawowym narzędziem stosowanym w arytmologii. Jednak w wielu przypadkach konieczne jest sięgnięcie po inne, bardziej zaawansowane metody diagnostyczne. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których objawy sugerujące występowanie arytmii, np. kołatania serca, szybkie bicia serca, uczucie niemiarowego bicia serca występują stosunkowo rzadko, raz dziennie, kilka razy na tydzień. Jeszcze niedawno niezastąpionym narzędziem diagnostycznym w takich przypadkach było 24-godzinne badanie holterowskie, w którym zapis dokonywał się w dwóch lub trzech kanałach, jeszcze nie tak dawno na taśmie magnetycznej! W ostatnich latach szybki rozwój cyfrowych form rejestracji umożliwił wydłużenie czasu badania do wielu dni, a nawet prowadzenie obserwacji rytmu serca pacjenta na odległość za pomocą ciągłej telemetrii. Jakie badania możemy zastosować u chorego z wywiadem kołatań serca? Są to:

  • 12-odprowadzeniowy zapis EKG, wielokrotnie powtarzany
  • przedłużone badanie EKG metodą Holtera – 24 godziny (opcje 3- lub 12-kanałowe)
  • przedłużone badanie EKG metoda Holtera – do 7 dni
  • rejestrator zdarzeń na żądanie (event recorder)
  • rejestrator zdarzeń pętlowy
  • ciągła telemetryczna rejestracja EKG
  • wszczepialny rejestrator pętlowy (implantable loop recorder, ILR)
  • pamięć urządzeń wszczepialnych (stymulator, ICD, CRT)
Do góry