Kardiologia po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2014

Spis treści

07-08/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki kliniczne
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca