Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (10): 55-56

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Kolejne części Echoporady dotyczą różnych patologii – częstych i kazuistycznych, trudnych i łatwiejszych dla podjęcia decyzji. W dzisiejszym odcinku przedstawiam przypadek chorej z drobnymi nieprawidłowościami układu krążenia, która nie wymaga postępowania interwencyjnego. Warto jednak szukać w badaniu nawet patologii rzadkich, ponieważ zgodnie z klasyczną zasadą, rozpoznajemy tylko to, o czym wiemy i pamiętamy. Kontynuacją tematyki wad wrodzonych jest Echoszarada. Tym razem problem wydaje się bardziej zaawansowany i wymagający uwagi zarówno kardiologa interwencyjnego, jak i kardiochirurga. Proszę spróbować odgadnąć ukryte na obrazach patologie, zarówno te wymagające interwencji, jak i nieistotne.

Życzę ciekawej lektury

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Chora, lat 48, z otyłością, zaburzeniami gospodarki lipidowej i wolem Hashimoto została przyjęta do Kliniki z powodu podejrzenia wrodzonej wady serca. Podejrzenie takie wysunął echokardiografista, a podstawą jego wątpliwości było poszerzenie wymia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Czy rozpoznano u chorej wrodzoną wadę serca? Jakie postępowanie należy w tej sytuacji wdrożyć?

Odpowiedź:

Rzeczywiście, tętnica płucna jest u chorej poszerzona (ryc. 1), a jama prawej komory w części odpływowej nieznacznie powiększona (ryc. 2). Nie stwierdzono jednak [...]
Do góry