Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca