Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2014

Spis treści

10/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca