Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Blok prawej odnogi pęczka Hisa – czy tylko?

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres korespondencyjny: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, e-mail: krzysztofszydlo@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (10): 49-54

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Wielokrotnie zarówno w czasie egzaminów, jak i w codziennej praktyce spotykamy zapisy EKG, w których możemy zobaczyć różnego typu i stopnia zaburzenia przewodzenia śródkomorowego. Należy pamiętać, że obraz elektrokardiograficzny może być bardzo zr...

  1. Czas trwania zespołu QRS ≥120 ms
  2. Załamek S >40 ms i/lub szerszy od załamka R w odprowadzeniach I i V6
  3. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu V1 i/lub V2 typu: rsr’, rsR’, rSR’. Załamek r’ lub R’ szerszy od załamka r (niekiedy jednak w V1 i/lub V2 występuje jedynie wysoki, zazębiony załamek R)
  4. Czas do szczytu załamka R w V1 >50 ms
  5. Widoczne wtórne do zmian przebiegu depolaryzacji zmiany repolaryzacji (dotyczy to odprowadzeń prawokomorowych), obniżenie odcinka ST przebiegające skośnie w dół z ujemnym lub ujemno-dodatnim załamkiem T (dotyczy to odprowadzeń V1-2, rzadko V3)

Oś serca nie ulega zmianie w RBBB. Patologiczny lewogram lub prawogram jest obserwowany przy współistnieniu zaburzeń przewodzenia w obrębie przedniej lub tylnej wiązki lewej odnogi. Pamiętajmy o tym.

Do góry