Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (1-2): 78-81

Przewlekła choroba nerek i niedokrwistość jako niezależne czynniki wystąpienia AF

Przewlekła choroba nerek (PChN) uznawana jest za niezależny czynnik ryzyka wystąpienia migotania przedsionków (AF). Autorzy pracy opublikowanej na łamach The American Journal of Cardiology postanowili ocenić, czy niedokrwistość dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia arytmii w tej populacji chorych.

W prospektywnym badaniu populacyjnym (n=132 250) autorzy ocenili ryzyko wystąpienia pierwszego napadu AF w zależności od stopnia upośledzenia funkcji nerek, stężenia hemoglobiny oraz połączenia tych czynników. W trakcie obserwacji trwającej średnio 13,8 miesiąca odnotowano 1232 (0,93%) nowe epizody AF. Niski wskaźnik przesączania kłębuszkowego (estimated glomerular filtration rate, eGFR) oraz małe stężenie hemoglobiny były niezależnymi czynnikami wystąpienia pierwszego epizodu arytmii.

W analizie wieloczynnikowej w zależności od stopnia zaawansowania PChN iloraz zagrożeń (HR) wystąpienia nowego napadu AF wynosił 1,38 w PChN II stopnia (tj. dla eGFR w przedziale 90-60 ml/min/ 1,73 m2, 95% PU 1,21-1,56) oraz 2,56 w PChN III stopnia (tj. dla eGFR w przedziale 60-30 ml/min/1,73 m2, 95% PU 2,09-3,13). Obecność niedokrwistości wiązała się z o 50% większym ryzykiem wystąpienia arytmii (HR 1,50, 95% PU 1,24-1,83). Model obejmujący współistnienie obu czynników wykazał istotny wzrost ryzyka wystąpienia arytmii (p=0,0342 dla interakcji).

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, iż przewlekła choroba nerek i niedokrwistość są czynnikami ryzyka wystąpienia pierwszego napadu migotania przedsionków, a ich współistnienie dodatkowo zwiększa ryzyko.

Am J Cardiol 2014; http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.10.041

Umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko wystąpienia AF

Duże spożycie alkoholu jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków (AF). Autorzy publikacji na łamach Journal of the American College of Cardiology postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy spożycie alkoholu w mniejszych ilościach wpływa na wystąpienie AF.

W prospektywnym szwedzkim badaniu prowadzonym w latach 1998-2009 uczestniczyło 79 019 kobiet i mężczyzn w wieku 45-83 lat. Dane pochodziły z rejestrów COSM (Cohort of Swedish Men) i SMC (Swedish Mammography Cohort). Z badania wykluczeni byli chorz...

Wyniki badania wskazują na istotny wzrost ryzyka wystąpienia migotania przedsionków w przypadku nawet umiarkowanego (>24 g alkoholu na dobę) spożycia alkoholu etylowego.

J Am Coll Cardiol 2014; 64: 281-289

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przewlekła choroba nerek i niedokrwistość jako niezależne czynniki wystąpienia AF

Przewlekła choroba nerek (PChN) uznawana jest za niezależny czynnik ryzyka wystąpienia migotania przedsionków (AF). Autorzy pracy opublikowanej na łamach The American [...]

Umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko wystąpienia AF

Duże spożycie alkoholu jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków (AF). Autorzy publikacji na łamach Journal [...]

Empiryczna suplementacja potasu u osób leczonych diuretykiem pętlowym

Mimo znanego wpływu diuretyków pętlowych na gospodarkę elektrolitową nie przeprowadzono dotychczas badań oceniających wpływ empirycznej suplementacji potasu u chorych rozpoczynających leczenie [...]

Mechaniczne uciskanie klatki piersiowej w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia – wyniki badania PARAMEDIC

W resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) podczas nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w warunkach pozaszpitalnych kluczowe znaczenie dla przeżycia chorych odgrywa szybkie wezwanie pomocy [...]

Czy każdy pacjent z zawałem STEMI powinien otrzymać tlen?

Podczas tegorocznego zjazdu American Heart Association przedstawiono wyniki badania o akronimie AVOID (Air Versus Oxygen in ST-Elevation Myocardial Infarction), w którym [...]

Skala CHADS2 – nowe narzędzie w ocenie rokowania pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Spośród skal oceniających ryzyko wystąpienia dużych zdarzeń niepożądanych (major adverse cardiovascular events, MACE) u pacjentów z zawałem serca najczęściej stosowana jest [...]

Kwas acetylosalicylowy w prewencji pierwotnej – wyniki badania JPPP

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) u chorych z rozpoznaną chorobą układu krążenia skutecznie zmniejsza ryzyko ponownych zdarzeń niedokrwiennych, jednak skuteczność ASA w [...]

Wyniki badania IMPROVE-IT: ezetymib umiarkowanie poprawia odległe wyniki leczenia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

Kolejnym interesującym badaniem przedstawionym podczas tegorocznego zjazdu American Heart Association było badanie o akronimie IMPROVE-IT. W prospektywnym wieloośrodkowym randomizowanym badaniu udział [...]

Styl życia a zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego u mężczyzn

Wytyczne profilaktyki pierwotnej chorób układu krążenia zalecają stosowanie zdrowej diety, regularną aktywność fizyczną, utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz niepalenie wyrobów tytoniowych. [...]

Przebyta operacja CABG jako czynnik ryzyka niepowodzenia PCI CTO

Na koniec chcieliśmy Państwu przedstawić opublikowaną kilka miesięcy wcześniej na łamach Heart interesującą pracę oceniającą wyniki interwencji wieńcowej przewlekle zamkniętej tętnicy [...]
Do góry