Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

W bieżącej Echoporadzie przedstawiam badanie wykonane u chorego, który kilka lat wcześniej przebył operację wady zastawkowej. Pacjenci tacy często odwiedzają gabinety kardiologów lub nawet są hospitalizowani w oddziałach szpitalnych. Naszym zadaniem jest ustalić, czy aktualne ich objawy mają związek z przebytym w przeszłości zabiegiem. I znów rola echokardiografisty wydaje się nieoceniona. W opisanej sytuacji wykonane badanie przezklatkowe było wystarczające, żeby wykluczyć ewentualne powikłania wynikające z wady serca i zastosowanej techniki operacyjnej. Warto jednak podkreślić, że obrazowanie wymaga od badacza podstawowej wiedzy w zakresie budowy sztucznych zastawek, a także stosowanych metod korekcji. Echoszarada natomiast dotyczy młodej kobiety po udarze mózgu. Czy wykonane badanie przezklatkowe i przezprzełykowe pozwoliło ustalić możliwą przyczynę udaru? Proszę zwrócić uwagę na załączone obrazy. Życzę ciekawej lektury.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Mężczyzna, lat 46, przebył kilka lat temu operację typu Bentalla. Jej powodem była dysfunkcja dwupłatkowej zastawki aortalnej z towarzyszącą ciężką niedomykalnością [...]

Pytanie:

Czy w badaniu echokardiograficznym można dostrzec niepokojące cechy?

Odpowiedź do Echoporady:

W badaniu echokardiograficznym nie zarejestrowano niepokojących nieprawidłowości. Wielkość jamy lewej komory uległa normalizacji (ryc. 1). Zarejestrowano też prawidłową funkcję kurczliwą mięśnia. Nieprawidłowości [...]
Do góry