Kardiologia po Dyplomie Nr 05-06 (maj) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05-06/2015
Słowo wstępne
Kardiologia nuklearna
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby naczyń
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca