Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Problem nadciśnienia płucnego jest częsty w populacji. Kilka wcześniejszych zagadek echokardiograficznych było poświęconych temu zagadnieniu. Zwiększające się obciążenie ciśnieniowe łożyska naczyń płucnych może być konsekwencją niedomogi serca lewego lub innych chorób układu krążenia (np. wad przeciekowych). Może też być wynikiem zadziałania czynników infekcyjnych lub toksyn albo wystąpienia chorób tkanki łącznej. Jedną z dużych grup chorób przebiegających z nadciśnieniem płucnym są choroby płuc, w których serce jest jedynie narządem wciągniętym w proces chorobowy. Zespół bezdechu sennego z charakterystyczną hipoksją pęcherzykową jest jedną z nich. Echokardiografia nie jest metodą rozpoznania nadciśnienia płucnego. Pozwala jednak diagnozować jego etiologię oraz szacować zaawansowanie. Proces diagnostyki nadciśnienia płucnego nie jest łatwy, zwłaszcza u chorych, u których może wystąpić więcej niż jeden czynnik etiologiczny. Obrazy przedstawione w Echoszaradzie również uważam za trudne. Pacjent przebył wiele lat wcześniej zabieg korekcji dwuodpływowej prawej komory metodą Rastelliego. Implantowano choremu również okluder zamykający ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Czy obecnie stwierdza się w badaniu jakieś nieprawidłowości? Proszę zwrócić uwagę na załączone obrazy. Życzę ciekawej lektury.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Pacjent, lat 65, z otyłością, wywiadem nadużywania alkoholu i utrwalonym migotaniem przedsionków został przyjęty do kliniki z objawami zaostrzenia niewydolności serca. [...]

Pytanie:

Jaka nieprawidłowość leży u źródła istotnych problemów hemodynamicznych chorego? Jakie jeszcze badania należy wykonać, żeby ustalić jej przyczynę?

Odpowiedź do Echoporady:

Poza rzadkimi sytuacjami samoistnego poszerzenia naczynia poszerzenie pnia tętnicy płucnej (ryc. 1) jest najczęściej objawem nadciśnienia płucnego. Badanie echokardiograficzne, chociaż nie pozwala [...]
Do góry