Kardiologia po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2015

Spis treści

07-08/2015
Słowo wstępne
Diagnostyka zagadki echo
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Zabiegi w kardiologii