Kardiologia po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2015

Spis treści

07-08/2015
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Redaktor Naczelny

Diagnostyka zagadki echo
  • Echoporada

    dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

  • Echoszarada

    dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Zabiegi w kardiologii