TAVI w praktyce chirurga naczyniowego

dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Adres do kontaktu: dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: dziekiewicz@wp.pl

Małoinwazyjne leczenie stenozy zastawki aortalnej (TAVI – transcatheter aortic valve implantation) rozwija się ostatnio niezwykle dynamicznie. Ten typ operacji we wszystkich swych odmianach jawi się jako doskonała egzemplifikacja możliwości z jednej strony i rzeczywistych dokonań na polu endowaskularnym z drugiej. Jeszcze nie tak dawno temu wykonanie tej procedury wydawało się niemożliwe. Wciąż jest wielu specjalistów, którzy, mówiąc oględnie, nie są entuzjastami tej metody.

Wprowadzenie

TAVI, podobnie jak wszystkie zabiegi wewnątrznaczyniowe, ma swoją specyfikę.1 W trakcie operacji klasycznej można zmienić strategię postępowania lub rozszerzyć jej zakres. Operację małoinwazyjną od jej poprzedniczki wykonywanej na otwartym sercu różni cała strategia postępowania. Wszystko, co będzie realizowane przez operatorów, musi być dokładnie zaplanowane i przygotowane wcześniej. Taka jest charakterystyka operacji wewnątrznaczyniowych. Cała procedura musi być zaplanowana (pomijam operacje wykonywane w trybie pilnym) ze względu na swoją specyfikę oraz możliwości sprzętowe. Nie bez znaczenia jest również cena materiałów zużywanych podczas procedur. Bardzo ważne jest uwolnienie chorego od urazu operacyjnego i powikłań związanych z stkie zabiegi wewnątrznaczyniowe, ma swoją specyfikę.1 W trakcie operacji klasycznej można zmienić strategię postępowania lub rozszerzyć jej zakres. Operację małoinwazyjną od jej poprzedniczki wykonywanej na otwartym sercu różni cała strategia postępowania. Wszystko, co będzie realizowane przez operatorów, musi być dokładnie zaplanowane i przygotowane wcześniej. Taka jest charakterystyka operacji wewnątrznaczyniowych. Cała procedura musi być zaplanowana (pomijam operacje wykonywane w trybie pilnym) ze względu na swoją specyfikę oraz możliwości sprzętowe. Nie bez znaczenia jest również cena materiałów zużywanych podczas procedur. Bardzo ważne jest uwolnienie chorego od urazu operacyjnego i powikłań związanych z metodą otwartą.

Pomijam część dotyczącą wskazań, kwalifikacji, wymiarowania zastawki, planowania pozycjonowania itd. Skoncentruję się na aspektach chirurgicznych zagadnienia.

Z punktu widzenia chirurga naczyniowego ważne jest zapobieganie powikłaniom oraz ich leczenie. Powikłania okołooperacyjne związane są z określonym dostępem naczyniowym. Każdy z wykorzystywanych dostępów naczyniowych ma swoje konkretne zastosowanie...

W naszych warunkach najczęściej wykonuje się arteriografię w tomografii komputerowej. Badanie obejmuje całą aortę z dużymi pniami naczyniowymi oraz tętnice obwodowe, przynajmniej do poziomu pachwin. Najlepiej jednak badać tętnice kończyn dolnych w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dostęp udowy

To dostęp wykorzystywany najczęściej podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych.5,6 Topograficzne umiejscowienie tętnicy w trójkącie Scarpy sprawia, że jest ona łatwo dostępna. Łatwo wyczuwalne [...]

Dostęp przez tętnicę biodrową zewnętrzną

Tętnicę biodrową zewnętrzną najłatwiej zlokalizować do tyłu od więzadła pachwinowego. Stąd, kierując się nad więzadłem pachwinowym, można po nią sięgnąć, wypreparowując [...]

Dostęp przez tętnicę podobojczykową

Preparowanie tej tętnicy powinno się przeprowadzać w znieczuleniu ogólnym. Tętnica podobojczykowa jest dostępna chirurgicznie w dwóch miejscach. Mniej wymagający dostęp to [...]

Dostęp pachowy i ramienny

Potencjalnie są to naczynia, które można wykorzystać do implantacji zastawki sposobem małoinwazyjnym. Jedynym ograniczeniem jest ich średnica. Ze względu na elementy [...]

Dostęp przez tętnicę szyjną wspólną

<<>>

TAVI a ostre niedokrwienie kończyn jako powikłanie

Ostre niedokrwienie kończyny w wyniku zamknięcia np. tętnicy udowej powierzchownej jest bardzo niebezpieczne i stanowi realne zagrożenie utratą kończyny. Szczególnie narażeni [...]

Podsumowanie

Na zakończenie jeszcze raz zwracam uwagę na złożoność operacji TAVI, jej wieloetapowość oraz stopień zaangażowania najnowszych zdobyczy technologicznych, których wspólnym mianownikiem [...]
Do góry