Diagnostyka zagadki echo

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Zdaję sobie sprawę, że duża część Czytelników słyszała jedynie o korekcji anatomicznej w przełożeniu wielkich pni tętniczych. Istotą zabiegu jest zamiana dużych naczyń w celu przywrócenia prawidłowych połączeń komorowo-tętniczych. Nie jest to, niestety, rozwiązanie gwarantujące bezproblemowy przebieg na długie lata. Powikłania tej trudnej operacji, nazwanej od nazwiska brazylijskiego kardiochirurga operacją Jatene'a, mogą dotyczyć łożyska tętnic płucnych, tętnic wieńcowych oraz aorty. Każda z wymienionych grup powikłań wymaga szczegółowej oceny. W bieżącej Echoporadzie opowiadam jedynie o ostatniej z wymienionych – o postępującym poszerzeniu aorty wstępującej i dysfunkcji zastawki tzw. neoaorty. Znów echokardiografia jest badaniem odkrywającym nieprawidłowość. Inne badania – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – mają współtowarzyszyć diagnostyce ultradźwiękowej i ją wzbogacać. Bieżąca Echoszarada z kolei przedstawia wybrane obrazy z badania pacjenta po implantacji zastawki biologicznej w ujście aortalne oraz pierścienia w ujście mitralne. Pacjent miał również wszczepiony układ stymulujący z powodu bloku całkowitego. Proszę spróbować odgadnąć zamieszczone na rycinach nieprawidłowości. Na szczęście mają łagodny charakter. Życzę ciekawej lektury.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Pacjent 17-letni przebył we wczesnym dzieciństwie zabieg korekcji przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA) metodą Jatene'a (arterial switch). Efekt operacji był zadowalający. [...]

Pytanie:

Do jakiej operacji chłopiec został zakwalifikowany?

Odpowiedź do Echoporady:

Korekcja anatomiczna (arterial switch) polegająca na odcięciu aorty i pnia płucnego, ich przemieszczeniu i przyszyciu do właściwych ujść komorowych jest skutecznym [...]
Do góry