Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2016

Spis treści

02/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Najczęstsze błędy
Przypadki ekg
Przypadek kliniczny
Diagnostyka zagadki echo