Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2016

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Najczęstsze błędy
Przypadki ekg
Przypadek kliniczny
Diagnostyka zagadki echo